panel Asfalty

menu 2018

Firmy Współpracujące

 

ASFALTY 2018

Kraków, 7-8 marca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym "Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych -
ASFALTY 2018", które odbędzie się 7-8 marca 2018 r. Spotkanie to będzie XXVIII wydarzeniem z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE
nauka-praktyka-biznes.

 

Zachęcamy do obserwowania oficjalnego profilu cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE na Twitterze

Do objęcia patronatu honorowego nad wydarzeniem zaprosiliśmy:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Do patronatu zaprosiliśmy:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Instytut Transportu Samochodowego
Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
Krajową Radę Zarządów Dróg Powiatowych
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa
Politechnikę Krakowską
Polski Kongres Drogowy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego
Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

XXVIII wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes

II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych – ASFALTY 2018” ma za zadanie popularyzację wiedzy o właściwościach i zastosowaniach nowoczesnych, wysokojakościowych lepiszczy bitumicznych.

Zagadnienie lepiszczy stosowanych w mieszankach mineralno-asfaltowych w ramach osobnej konferencji podejmujemy po raz drugi, tematyka została zainaugurowana podczas Forum ASFALTY 2013. W programie II Forum ASFALTY 2018 znajdą się prezentacje przedstawiające przegląd światowych zastosowań asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami i miejsce dotychczasowych osiągnięć Polski we wdrażaniu tych lepiszczy; omówienie wpływu lepiszczy asfaltowych na trwałość zmęczeniową nawierzchni i na przejazdy pojazdów przeciążonych oraz odporność na koleinowanie MMA z tego typu lepiszczami; wyniki aktualnych prac badawczych dotyczących zastosowań asfaltów drogowych i modyfikowanych w polskich warunkach klimatycznych; wymagania dla polskich asfaltów według amerykańskiej normy Superpave; zastosowanie dodatków do asfaltów.

Zamierzamy także podjąć tematykę opłacalności stosowania droższych „za tonę” niż drogowe, asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych, zaprezentować doświadczenia wykonawców robót z realizacji wykorzystujących nowoczesne asfalty.

Podaż i popyt na asfalty oraz wahania ich ceny to kolejny ważny temat, który powinien być poruszony
w trakcie obrad.

Formuła cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes pozwala stworzyć warunki sprzyjające zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie starych problemów.

Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny