panel Asfalty

menu 2018

Firmy Współpracujące

 

II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych – ASFALTY 2018” ma za zadanie popularyzację wiedzy o właściwościach i zastosowaniach nowoczesnych, wysokojakościowych lepiszczy bitumicznych.

Zagadnienie lepiszczy stosowanych w mieszankach mineralno-asfaltowych w ramach osobnej konferencji podejmujemy po raz drugi, tematyka została zainaugurowana podczas Forum ASFALTY 2013. W programie II Forum ASFALTY 2018 znajdą się prezentacje przedstawiające przegląd światowych zastosowań asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami i miejsce dotychczasowych osiągnięć Polski we wdrażaniu tych lepiszczy; omówienie wpływu lepiszczy asfaltowych na trwałość zmęczeniową nawierzchni i na przejazdy pojazdów przeciążonych oraz odporność na koleinowanie MMA z tego typu lepiszczami; wyniki aktualnych prac badawczych dotyczących zastosowań asfaltów drogowych i modyfikowanych w polskich warunkach klimatycznych; wymagania dla polskich asfaltów według amerykańskiej normy Superpave; zastosowanie dodatków do asfaltów.

Zamierzamy także podjąć tematykę opłacalności stosowania droższych „za tonę” niż drogowe, asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych, zaprezentować doświadczenia wykonawców robót z realizacji wykorzystujących nowoczesne asfalty.

Podaż i popyt na asfalty oraz wahania ich ceny to kolejny ważny temat, który powinien być poruszony
w trakcie obrad.

Formuła cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes pozwala stworzyć warunki sprzyjające zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie starych problemów.

Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny