panel Asfalty

menu 2018

Patronat honorowy

 

 

LogotypMIpoziom

GDDKiA

Patronat

pswna

ZMRP

Logo SITK

pk

Klir logo

logo OIGD CMYK pieczatka page 001

Partner Specjalny

 ORLEN ASFALT logo

Partner

 

 

klotoida

strassmayr

Firmy Współpracujące

 

 

logo viateco

Colas logo Baseline

 

PROGRAM FORUM ASFALTY 2018

7 marca 2018 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji Forum.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.0011.20 Oficjalne otwarcie Forum ASFALTY 2018.

mgr Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;
dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM, przewodniczący Rady Programowej Forum ASFALTY 2018; Sekretarz Naukowy, Instytut Badawczy Dróg i Mostów;
prof. dr hab. inż. Irena Gaweł, emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej;
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, kierownik Zakładu Systemów Komunikacyjnych, Politechnika Krakowska;
prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zakładu Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska;
mgr inż. Tomasz Pałasiński, dyrektor Oddziału w Krakowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
mgr inż. Zbigniew Krupa, pełnomocnik zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych;
dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o. o.;
mgr Marcin Koczyba, redaktor naczelny audycji Radiostrada, Radio Kraków;
mgr inż. Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

11.2013.10 Sesja I. MIĘDZYNARODOWE SPOJRZENIE NA ASFALT

Przewodniczący sesji: mgr Ewelina Nawara; mgr inż. Mirosław Bajor

1. „Asfalt – czarny czy w odcieniach szarości?”. [30’] dr Carl Robertus, dyrektor Działu Techniczno-Rozwojowego Nynas Bitumen

2. „Właściwości reologiczne asfaltu w ocenie zgodności. Kierunki zmian w wymaganiach lepiszczy asfaltowych w Europie”. [20’] mgr inż. Marek Fecko, Dział Technologii i Ochrony Środowiska, Lotos Asfalt Sp. z o.o.

3. „Asfalty wysokomodyfikowane polimerami, przegląd zastosowań na świecie”. [30’] dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o. o.

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

13:10 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby.

13:1514.20 Obiad.

14.20 – 16.00 Sesja II. SPECYFIKACJE I WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE

Przewodniczący sesji: dr inż. Krzysztof Błażejowski, prof. dr hab. inż. Irena Gaweł

1. ”Przegląd specyfikacji lepiszczy asfaltowych w USA”. [25’] dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM, Sekretarz Naukowy, IBDiM

2. „Właściwości funkcjonalne lepiszczy asfaltowych stosowanych do budowy nawierzchni drogowych w Polsce”. [25’] prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zakładu Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

3. „Badanie zjawiska pękania lepiszcza asfaltowego w niskiej temperaturze”. [20’] dr hab. inż. Jan Król, Zakład Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

16.00 – 16.25 Przerwa kawowa i poczęstunek.

16:2518.50 Sesja III. WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH A ASFALTY

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM

1. „New tools from EN standards for higher performances mixes”. [30’] Xavier Carbonneau,- Colas S.A.

2. „Analiza właściwości lepkosprężystych mieszanek mineralno-asfaltowych z różnymi asfaltami w wysokich temperaturach”. [30’] dr inż. Łukasz Mejłun, dr inż. Bohdan Dołżycki, dr inż. Piotr Jaskuła, Zespół Budowy Dróg, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska

3. „Właściwości funkcjonalne asfaltów vs parametry mieszanek mineralno-asfaltowych”. [30’] inż. Wiktoria Baranowska, Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o. o., dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o. o.

4. „Wytwórnie emulsji bitumicznych oraz asfaltów modyfikowanych polimerem produkcji MASSENZA”. [15’] mgr inż. Sławomir Otto, dyrektor handlowy, Strassmayr Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

18.50 – 19:30 Serwis kawowy.

19.3001.00 Bankiet Forum ASFALTY 2018.

Wystąpią:
Monika Gębala – wokal,
Piotr Kosieradzki – skrzypce,
Jarema Pogwizd – fortepian.
Prowadzenie:
Jacek Krąg – DJ.

8 marca 2018 (czwartek)

8.00 – 9:00 Serwis kawowy.

9.00 – 10.30 Sesja IV. ASFALTY MODYFIKOWANE

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Marek Pszczoła

1. „Asfalty modyfikowane polimerami pod kontrolą”. [20’] dr inż. Robert Jurczak, z-ca dyrektora Oddziału ds. Technologii, GDDKiA Oddział w Szczecinie

2. „Lepiszcza drogowe modyfikowane asfaltami naturalnymi a wymagania specyfikacji Superpave”. [20’] dr inż. Marcin Bilski, dr hab. inż. Mieczysław Słowik, prof. PP, kierownik Zakładu, Zakład Budownictwa Drogowego, Politechnika Poznańska

3. „Asfalty modyfikowane gumą”. [20’] inż. Paweł Klimaszewski, TPA Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa.

11.00 – 12.40 Sesja V. ASFALTY ZGODNE Z KLIMATEM

Przewodniczący sesji: dr inż. Robert Jurczak, mgr inż. Grzegorz Sochański

1. „Analiza stref klimatycznych w Polsce z uwzględnieniem klasyfikacji funkcjonalnej asfaltów drogowych”. [30’] dr inż. Marek Pszczoła, dr inż. Dawid Ryś, dr inż. Piotr Jaskuła, dr inż. Mariusz Jaczewski, Zespół Budowy Dróg, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska

2. „Charakterystyka asfaltów o właściwościach funkcjonalnych odpowiadających warunkom klimatycznym Polski”. [20’] mgr inż. Paweł Czajkowski, kierownik Działu Technologii i Ochrony Środowiska, Lotos Asfalt Sp. z o.o.

3. „Wpływ stosowanych w Polsce dodatków na właściwości lepiszczy asfaltowych”. [20’] dr inż. Anna Chomicz-Kowalska, kierownik Zakładu Budowy Dróg, Lotnisk i Inżynierii Ruchu, prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, kierownik Katedry Inżynierii Komunikacyjnej, mgr inż. Krzysztof Maciejewski, Zakład Budowy Dróg, Lotnisk i Inżynierii Ruchu Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

12:40 – 13.05 Przerwa kawowa i poczęstunek.

13.05 – 14.40 Sesja VI. ASFALTY JAKO KOMPOZYTY CHEMICZNE

Przewodniczący sesji: mgr inż. Paweł Czajkowski, mgr inż. Aldona Mizgalska

1. „Wybrane metody modyfikacji asfaltów”. [25’] prof. dr hab. inż. Irena Gaweł, emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej

2. „Funkcjonalne dodatki mineralne i ich wpływ na efekt spienienia asfaltu”. [20’] dr inż. Agnieszka Woszuk, Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska

3. „Wybrane narzędzia do oceny chemicznej asfaltów”. [20’] dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM, Sekretarz Naukowy, IBDiM

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

14.40 – 14.50 Podsumowanie Forum ASFALTY 2018.

dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM, Sekretarz Naukowy, IBDiM,

14.50 – 14.55 Zapowiedź V KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2018, 14-16 listopada 2018 r.

dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o. o., przewodniczący Rady Programowej  V KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2018.

 14.55 – 15.00 Podziękowania i zakończenie.

mgr inż. Mirosław Bajor,

mgr Ewelina Nawara.

15.00 Obiad.

15.00 – 16:30 Serwis kawowy.

II Forum ASFALTY 2018 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa.