panel Asfalty

menu 2018

Patronat honorowy

 

 

LogotypMIpoziom

GDDKiA

Patronat

pswna

ZMRP

Logo SITK

pk

Klir logo

logo OIGD CMYK pieczatka page 001

Partner Specjalny

 ORLEN ASFALT logo

Partner

 

 

klotoida

strassmayr

Firmy Współpracujące

 

 

logo viateco

Colas logo Baseline

 

LISTA MOŻLIWYCH PREZENTACJI

1. „Asfalt – czarny czy w odcieniach szarości?”. dr Carl Robertus, dyrektor Działu Techniczno-Rozwojowego Nynas Bitumen

2. „Właściwości reologiczne asfaltu w ocenie zgodności. Kierunki zmian w wymaganiach lepiszczy asfaltowych w Europie”. mgr inż. Marek Fecko, Dział Technologii i Ochrony Środowiska, Lotos Asfalt Sp. z o.o.

3. „Asfalty wysokomodyfikowane polimerami, przegląd zastosowań na świecie”. dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o. o.

4. ”Przegląd specyfikacji lepiszczy asfaltowych w USA”.  dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM, Sekretarz Naukowy, IBDiM

5. „Właściwości funkcjonalne lepiszczy asfaltowych stosowanych do budowy nawierzchni drogowych w Polsce”. prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, kierownik Zakładu Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

6. „Badanie zjawiska pękania lepiszcza asfaltowego w niskiej temperaturze”. dr hab. inż. Jan Król, Zakład Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

7. „New tools from EN standards for higher performances mixes”. Xavier Carbonneau,- Colas S.A.

8. „Analiza właściwości lepkosprężystych mieszanek mineralno-asfaltowych z różnymi asfaltami w wysokich temperaturach”. dr inż. Łukasz Mejłun, dr inż. Bohdan Dołżycki, dr inż. Piotr Jaskuła, Zespół Budowy Dróg, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska

9. „Właściwości funkcjonalne asfaltów vs parametry mieszanek mineralno-asfaltowych”. inż. Wiktoria Baranowska, Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o. o., dr inż. Krzysztof Błażejowski, dyrektor Działu Badań i Rozwoju Orlen Asfalt Sp. z o. o.

10. „Wytwórnie emulsji bitumicznych oraz asfaltów modyfikowanych polimerem produkcji MASSENZA”. mgr inż. Sławomir Otto, dyrektor handlowy, Strassmayr Sp. z o.o.

11. „Asfalty modyfikowane polimerami pod kontrolą”. dr inż. Robert Jurczak, z-ca dyrektora Oddziału ds. Technologii, GDDKiA Oddział w Szczecinie

12. „Lepiszcza drogowe modyfikowane asfaltami naturalnymi a wymagania specyfikacji Superpave”. dr inż. Marcin Bilski, dr hab. inż. Mieczysław Słowik, prof. PP, kierownik Zakładu, Zakład Budownictwa Drogowego, Politechnika Poznańska

13. „Asfalty modyfikowane gumą”. inż. Paweł Klimaszewski, TPA Sp. z o.o.

14. „Analiza stref klimatycznych w Polsce z uwzględnieniem klasyfikacji funkcjonalnej asfaltów drogowych”. dr inż. Marek Pszczoła, dr inż. Dawid Ryś, dr inż. Piotr Jaskuła, dr inż. Mariusz Jaczewski, Zespół Budowy Dróg, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska

15. „Charakterystyka asfaltów o właściwościach funkcjonalnych odpowiadających warunkom klimatycznym Polski”. mgr inż. Paweł Czajkowski, kierownik Działu Technologii i Ochrony Środowiska, Lotos Asfalt Sp. z o.o.

16. „Wpływ stosowanych w Polsce dodatków na właściwości lepiszczy asfaltowych”. dr inż. Anna Chomicz-Kowalska, kierownik Zakładu Budowy Dróg, Lotnisk i Inżynierii Ruchu, prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, kierownik Katedry Inżynierii Komunikacyjnej, mgr inż. Krzysztof Maciejewski, Zakład Budowy Dróg, Lotnisk i Inżynierii Ruchu Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Świętokrzyska

17. „Wybrane metody modyfikacji asfaltów”. prof. dr hab. inż. Irena Gaweł, emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej

18. „Funkcjonalne dodatki mineralne i ich wpływ na efekt spienienia asfaltu”. dr inż. Agnieszka Woszuk, Katedra Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska

19. „Wybrane narzędzia do oceny chemicznej asfaltów”. dr hab. inż. Adam Zofka, prof. nadzw. IBDiM, Sekretarz Naukowy, IBDiM